כ"ק אדמו"ר מבאסטאן שליט"א השוהה בימים אלה בישראל ביקר בבתי כ"ק אדמו"רים מערלוי וקאפיטשניץ שליט"א | תמונות

האדמו''ר מבאסטאן בביקור אצל האדמו''ר מערלוי האדמו''ר מבאסטאן בביקור אצל האדמו''ר מערלוי (1) האדמו''ר מבאסטאן בביקור אצל האדמו''ר מערלוי (2) האדמו''ר מבאסטאן בביקור אצל האד' מקאפיטשניץ האדמו''ר מבאסטאן בביקור אצל האד' מקאפיטשניץ (1)