חסידי וידידי בית זוויעהל ובראשם אדמו"רים רבנים וראשי ישיבת נטלו חלק בדינר לטובת ישיבת תורת שלמה ע"ש ולזכר הצדיק המפורסם רבי שלמוק'ה זי"ע מזוויעהל

המוני חסידים ואנשי מעשה, בראשות אדמורי"ם, רבנים וראשי ישיבות, השתתפו בועידת יסוד צדיק – זוועהיל, לציון שנת היסוד לישיבה הקדושה "תורת שלמה" על שמו של האדמו"ר הקדוש ציס"ע רבי שלמה מזוועהיל זי"ע שהתקיימה ברוב פאר והדר בשילוב סעודת מלוה מלכה מרשימה במוצאי שבת קודש לסדר "ויקחו לי תרומה" אור לז' אדר תשע"ג באולם "קונטיננטל" בבני ברק.

קרא עוד:

[postim]

סביב שולחנות ערוכים התכנסו מאות חסידים ונדיבים למעמד מרומם לכבודה של תורה, ולכבודו של האי צדיק וקדוש רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע שעל שמו ולזכרו נוסדה הישיבה הקדושה "תורת שלמה" בירושלים עיה"ק.

ישיבת "תורת שלמה" שהוקמה ע"י כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א בשנה האחרונה, זכתה חיש מהר להתקדם לשורת המזרח של עולם הישיבות החסידי. כמות תלמידים נבחרת בכמות ובאיכות בניווטם של רמי"ם ואנשי חינוך מעולים מפארים את הישיבה כבר בשנה הראשונה, וההשקעה המרובה בתלמידי הישיבה – בפרטות ובכללות – מפליאים את עין כל רואיהם.

על ניהול והנחיית הועידה הופקד ידיד מסור ונאמן למוסדות קהילת זוועהיל, הרב שמואל טירר מנכ"ל מוסדות סערט ויז'ניץ, בדבריו הזכיר את התפתחות מוסדות קהילת זוועהיל גם ברשת הכוללים ובתי המדרש בירושלים ובביתר עילית ועל מיגוון פעולות התורניות והחסד והחבורות של המוסדות.

את ברכת הועידה הביא הגה"צ רבי דוד גולדמן שליט"א אב"ד זוועהיל בני ברק ובנו חביבו של כ"ק האדמו"ר מזוועהיל בעל ה"יקרא דמלכא" זי"ע, בברכתו הדגיש את הזכיה להצטרף לידידי הישיבה, הנושאת את שם קדשו של אותו צדיק וקדוש רבי שלמקע מזוועהיל זי"ע. הוא אף הוסיף להאציל מברכתו על כל התומכים והעומדים לימין כ"ק האדמו"ר שליט"א במפעלות קדשו.

את נאום הכבוד נשא הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רב שכונת "רמת אלחנן" וחבר מועצת גדולי התורה, אשר האריך לספר מזכרונות שנות ילדותו במחיצת רבי שלמקע מזוועהיל זי"ע. הוא הדגיש במיוחד את כוחו הגדול של האי עיר וקדיש להציל מצפורני הגיוס, ובסיפורי המופת הגלויים שהיו ידועים כבר בחייו בירושלים. בהתלהבות נרגשת קרא הגאון שליט"א לתת "שוחד" לאותו צדיק, ע"י תמיכה בישיבה שנוסדה לשמו ולזכר קדשו.

ברוב קשב נשמע משא הועידה מפיו של כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א. בתוך משא קדשו, סיפר האדמו"ר שליט"א לראשונה, את גודל חלקו של רבי שלמק'ע מזוועהיל זי"ע בהקמת ישיבת פוניבז' בארץ הקודש. דברים שהיו עלומים עד כה, ועתה נחשפו לראשונה. כ"ק האדמו"ר שליט"א הרחיב במשאו בענין הקמת המשכן מעצי שטים שנטע יעקב אבינו במצרים כמובא במדרש שהביא אותן מאשל אברהם וזאת במטרה שהמשכן יהיה בנוי מיסודות שהשרישו האבוה"ק, כן עתה בבחי' 'אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון' כי הישיבה 'תורת שלמה' ע"ש הצה"ק רבי שלומקע זי"ע הם מיסודות קדומים ושורשים עמוקים להרבצת תורה וחסידות בקדושה וטהרה ברוח ישראל סבא.

בדבריו הודה למאות משתתפי הועידה, ולכל התומכים במוסדות הקודש מיום הקמתם ועד עתה. במיוחד הודה לצוות הישיבה המסור על עבודתם הנפלאה בקידומו והתעלות של כל בחור ובחור. "אמנם אם אין קמח אין תורה", אבל זה ברור שאם אין השקעה בישיבה – אין תורה בכלל, ועל כך יש להודות לכל העוזרים והמסייעים שמאפשרים את המפעל הקדוש הלזה", סיים האדמו"ר בברכת קודש.

אורח הכבוד הגאון הגדול רבי יוסף יהודה ווייס שליט"א, חבר בד"ץ התאחדות קהילות החרדים לונדון, אשר עלה זה עתה לכהן פאר כרב "ועד הכשרות" של בד"ץ העדה החרדית, נשא אף הוא דברי ברכה קצרים.

ראש הישיבה הרה"ג רבי אברהם יעקב ליוי שליט"א עמד בדבריו על היחס האישי בו זוכה כל תלמיד ותלמיד, והביא מדברי בעל ה'יקרא דמלכא' מחשיבות הנושא, וציין לשבח את גודל ההשקעה והמסירות האישית המלווה ע"י האדמו"ר העומד על המשמר הרוחני בבחי' אומר לו גדל.

במהלך המעמד נערכו בין הנוכחים שנענו בעין יפה ליטול חלק בהחזקת המוסדות הגרלות על כרטיסי טיסה לעיירת ליעז'נסק, כשההגרלה הראשונה נערכת מיד עם פתיחת המעמד, וההגרלה השניה נערכה בסיומו קודם ברכת המזון.

מלבד הנואמים הנכבדים, פיארו את המעמד, כ"ק האדמורי"ם מזטשקא, אלכסנדר, מחנובקא, סטריקוב, אוז'רוב, דעעש, שומרי אמונים, טריסק, והרבנים הגאונים רבי משה דוד לפקוביץ, רבי נחמן רוטנר, רבי אריה שכטר, רבי אהרן טויסיג, וראשי ישיבות: סטריקוב, באבוב, לומדי תורה, ואישי צבור חשובים.

צילום: שמואל דריי

וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (1) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (2) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (3) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (4) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (5) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (6) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (7) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (8) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (9) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (10) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (11) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (12) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (13) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (14) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (15) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (16) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (17) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (18) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (19) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (20) וועידת יסוד צדיק דחסידי זוויעהל - צילום שמואל דריי (21)