קהל רב מתושבי ירושלים נטל חלק בעצרת מספד והתעוררות שהתקיימה בכולל שומרי החומות בירושלים במלאות השלושים להסתלקותו של הגה"צ רבי יעקב ישעיה בלויא זצ"ל חבר העדה החרדית | גלריה

עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (1) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (4) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (6) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (7) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (13) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (17) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (22) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (23) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (28) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (46) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (47) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (52) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (54) עצרת במלאות שלושים לחבר העדה החרדית הג''ר יעקב ישעיה בלוי זצ''ל (55)