קהל חסידי צאנז ביוניון סיטי ערכו שבע ברכות לבן הדומ"צ הגה"צ רבי שאול יהודה פריזנט שליט"א את השמחה פיאר גיסו כ"ק אדמו"ר מזוועהיל שליט"א | גלריה

שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (1) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (10) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (11) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (3) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (8) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (5) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (6) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (2) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (4) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (7) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (9) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (12) שבע ברכות לבן הגרש''י פריזנט דומ''צ צאנז יוניון סיטי (13)