כמידי שנה ביום ז' אדר התכנסו מאות חסידי ותלמידי ישיבות וויען בהיכל בית המדרש הגדול בוויליאמסבורג לשמוע את הדרשה השנתית מפי כ"ק אדמו"ר מוויען שליט"א אשר היתה רצופה דברי מוסר ותוכחה | גלריה

דרשת ז' אדר בוויען דרשת ז' אדר בוויען (1) דרשת ז' אדר בוויען (2) דרשת ז' אדר בוויען (3) דרשת ז' אדר בוויען (4) דרשת ז' אדר בוויען (5) דרשת ז' אדר בוויען (6) דרשת ז' אדר בוויען (7) דרשת ז' אדר בוויען (8) דרשת ז' אדר בוויען (9) דרשת ז' אדר בוויען (10) דרשת ז' אדר בוויען (11) דרשת ז' אדר בוויען (12) דרשת ז' אדר בוויען (13) דרשת ז' אדר בוויען (14) דרשת ז' אדר בוויען (15) דרשת ז' אדר בוויען (16) דרשת ז' אדר בוויען (17) דרשת ז' אדר בוויען (18) דרשת ז' אדר בוויען (19) דרשת ז' אדר בוויען (20) דרשת ז' אדר בוויען (21) דרשת ז' אדר בוויען (22) דרשת ז' אדר בוויען (23) דרשת ז' אדר בוויען (24) דרשת ז' אדר בוויען (25) דרשת ז' אדר בוויען (26) דרשת ז' אדר בוויען (27) דרשת ז' אדר בוויען (28)