ביום ראשון ז' אדר ערך כ"ק אדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א לחיים טיש לאחר תפילת שחרית במלאות השנה להסתלקות אביו בעל הבאר יעקב זי"ע, לאחר מכן עלה לפקוד את ציונו ולעת ערב ערך את שולחן ההילולא | גלריה

הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (1) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (2) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (3) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (4) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (5) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (6) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (7) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (8) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (9) הילולא אצל האדמו''ר מנדבורנה אלעד (10)