כך ציינו את ההילולא בחצר הקודש נדבורנה ירושלים

שבת התוועדות בצל האדמו"ר • סיום סדר מועד על ידי ילדי החסידות • לחיים טיש לאחר התפילה וסדר לימוד עם האדמו"ר • עליה לציון, טיש והתחלת ספר תורה • סיקור וגלריה

קהל חסידי נדבורנה ירושלים שבתו באחרונה (תרומה) בצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בבית מדרשו בירושלים, זאת לרגל שבת יארצייט הראשונה להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר בעל הבאר יעקב זיע"א.

קרא עוד:

[postim]

במוצאי השבת לאחר ההבדלה נערך מעמד סיום סדר מועד שנלמד על ידי ילדי החסידות לעילוי נשמת בעל ההילולא, למחרת (ראשון) יום ההילולא לאחר תפילת שחרית ערך האדמו"ר לחיים טיש וחילק לעקיך ויי"ש לחסידים, לאחר מכן התיישבו החסידים כם האדמו"ר בבית המדרש לסדר לימוד שעתיים רצופות לעילוי נשמת בעל ההילולא, במהלך הסדר עברו הבחורים להקשות והתפלפל עם האדמו"ר.

בסיום סדר הלימוד עלו החסידים בראשות האדמו"ר לפקוד את ציון אביו במרומי הר הזיתים באהל אדמו"רי בית נדבורנה, שעה ארוכה אמר האדמו"ר את פרקי התהילים, כשלאחר מכן קרא את הקוויטלעך שהגישו החסידים לישועה ולברכה.

בשעות הערב ערך האדמו"ר את שולחנו לרגל ההילולא, באהל הסמוך לבית מדרשו בבית מדרשו ברח' עזרא ירושלים, לאחר סיום הש"ס אמר האדמו"ר את הקדיש ונטל ידיו לסעודה, בהמשך הגיעו גם אחיו האדמו"רים מנדבורנה שליט"א, גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס, האדמו"ר מסאסוב שנשא דברים ועוד עשרות מרבני ירושלים.

במהלך הטיש החליפו האדמו"רים את הכובע בשטריימל לאור התחלת כתיבת ספר תורה שיוכנס לבית המדרש בירושלים לע"נ אביהם האדמו"ר זי"ע, אחר כתיבת האותיות שתו לחיים, בשעות לילה מאוחרת הסתיים הטיש כשהאדמו"ר מנדבורנה ירושלים מברך על הכוס.
נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (1)נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (3) נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (10) נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (11) נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (12) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (1) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (3) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (5) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (8) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (10) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (11) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (12) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (4) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (6) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (15) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (12) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (16) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (17) סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים (1) סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים (4) סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים (6) סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים (7) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (3) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (4) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (5) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (6) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (11) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (12) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (7) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (15) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (1) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (7) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (9) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (11) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (13) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (15) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (16) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (18) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (19) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (23) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (30) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (35) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (37) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (45) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (40) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (47) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (48) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (49) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (50) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (53) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (55) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (69) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (71) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (83) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (58) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (77) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (61) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (63) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (70) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (90) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (91) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (92) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (97)

31 תגובות

• זמנים לימי הפורים הבאים עלינו בצל הקודש : יום ראשון פורים דפרזים תפילת שחרית בשעה 7:45 , תפילת מנחה בשעה 17:15 אמירת כל ספר התהילים בראשות כ"'ק מרן רבנו עט"ר האדמו"ר שליט"א בשעה 18:00 בדיוק, מעריב וקריאת המגילה בשעה 20:00 ,
יום שני פורים דמוקפים אמירת כל ספר התהילים בציבור בשעה 5:30, תפילת שחרית בשעה 7:30, סדר לימוד כתקנת כ"ק רבינו הקוה"ט זצוקלל"הה בישיבת מרדכי הצדיק שעה לאחר הטיש של משלוח מנות , מנחה בשעה 17:15, שולחן הטהור ומשתה היין בשעה 20:00, מעריב לאחר השולחן הטהור,

• זמני קבלת הקהל בצל הקודש בימי הפורים אצל כ"ק מרן רבנו עט"ר האדמו"ר שליט"א : לפנה"צ מ- 11:00 עד 13:00, אחה"צ מ- 16:30 עד- 17:45, בערב מ- 19:00 עד- 20:00, אפריילאכן פורים און האט'ס גיפועילט האלע'ס גוט'ס.

יום חמישי י"א אדר, צום תענית אסתר מוקדם, פר' תצווה, :
• היום יומא דהילולא קדישא של הרה"ק ר' יהודה לייב (שומר שבת) בן ר' יעקב זיע"א , אחיו של הרה"ק ר' מאיר הגדול מפרמישלאן זיע"א, שנסתלק ביום י"א אדר תקנ"ט ,

יום חמישי י"א אדר, צום תענית אסתר מוקדם, פר' תצווה, :

• היום יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר מקאכניא זצקולל"ה, הרה"ק ר' ישכר בער שפירא בן ר' פנחס ז"ל, חתנא דבי נשיאה של האדמו"ר הזקן של הרה"ק ר' איתמר זיע"א, שנסתלק י"א אדר תשי"ז ומנוחתו כבוד בביה"ח הישן בעיה"ק טבריה.

• היום זה הסגולה הידועה מה"קב הישר" לומר את מזמור קכ"ב שבתהילים , למנצח על אייילת השחר , הקב"ה יעזור ונתבשר תמיד בבשורות טובות,

• ברכת "מזל-טוב" חמה ולבבית לידידנו הרה"ח ר' שמעון ויטריאול הי"ו, לרגל שמחת הולדת הבן, הסבים : הרה"ח ר' יעקב ישראל ויטריאול שליט"א , והרה"ח ר' משה הכהו בטלמן שליט"א, יהי"ר שיזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ויגדל לאילנא רברבא לתפארת המשפחה מתןך אסעך נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו, אמן, ואמן,

• היום בערב יהיה שמחת התנאים בבית מכובדינו הרה"ג ר' יעקב ישראל פלינטנשטיין שליט"א , משגיח הרוחני בישיבת "שערי-תורה" ומראשי ונכבדי קהל עדתינו, 20:30 באולמי התלמוד תורה דחסידי ביאן ,

• ברכת "מזל טוב" לידידנו הרה"ח ר' חיים טיטלבוים הי"ו לרגל הולדת הנכד, יהי"ר שיזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ויגדל לאילנא רברבא לתפארת המשפחה מתןך אסעך נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו, אמן, ואמן,

וואס נדבורנה האט גי וואקסן ???
אזוי פיל חסידים , אין ירושלים אין אין בני ברק,
אלפים : אלא ואלן זען אז פון נדבורנה וועט מען זען גרויסע זאכן ווי דער רבה ז"ל האט גיזאגט איוף זיינע זין.

אשריכם ישראל , חסידות לתפארת בית נדבורנה !!!

אין ירושלים וועט מען נאך גרויסע זאכן זעיין פון דער רבען שליט"א ממשיך דרכו בקודש .

יום שישי י"ב אדר, ערש"ק פר' תצווה, שבת זכור, :
• השבת יהיה השלום זכור של בן הרה"ח ר' שמעון ויטריאול הי"ו , בשולחן הטהור של כ"ק מרן רבינו עט"ר האדמו"ר שליט"א,

• השבת יהיה שמחת השבע ברכות של נכדת כ"ק מרן רבנו הקוה"ט זצוקלל"הה, בת הרה"צ ר' אהרן דוד שליט"א, בצל כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה ב"ב שליט"א אחיו הגדול של כ"ק מרן עט"ר האדמו"ר שליט"א בביהמ"ד נדבורנה בבני ברק,

• ברכת מזל טוב להרה"ח ר' יחזקאל גרין לרגל אירוסי בנו הבה"ח החתן אפרים ני"ו, מחשובי בחורי ישיבת נדבורנה בני ברק, הסבים: הרה"ח ר' דוד יעקב גרין הי"ו, יהי”ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל כדרך התורה היראה והחסידות כדרך רבותינו הקדושים והטהורים,ושירוומהם ומכל יוצאי חלציהם אסעך נחת דקדושה. אמן ואמן, המערכת,

מדויע לא פירסמו נדבורנה על ההילולא ???
היתי מגיחע זה נראה מעמד מרשים !

ברכת “מזל-טוב” חמה ולבבית, לידידנו הנגיד הנכבד,
הרה”ח ר’ אלי הרצוג הי”ו ממאנסי.
לרגל שמחת נישואי ביתו בשעטו”מ.
יהי”ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל כדרך התורה היראה והחסידות כדרך רבותינו הקדושים והטהורים,ושירוו מהם ומכל יוצאי חלציהם אסעך נחת דקדושה. אמן ואמן,
המערכת,

יפה מתעדכנים און ליין ???

אדיר בירושלים מעמד מרשים לשם ולתהילה !!!
אין דברים יותר יפים כעת לאחר פטירתו של האדמו"ר ז"ל,

אמורים לפתוח שטיבל (ביהמ"ד) באשדוד,
סניף למוסדות בירושלים ,
כך שמעתי האם זה נכון ???

בקודש פנימה נכנסתי והופתעתי,
האדמו"ר שליט"א קיבלני בחום ובאהבה כראוי וכיאה לחסיד נדבורנה,
כמו אצל האדמו"ר זיע"א הרגשתי , הוא ממש דומה לו זה לא פלא שנאמר עליו ממשיך דרכו בקודש,
בכל עשייתו הוא נראה, ועושה כאביו הרה"ק מורנו ורבנו עט"ר האדמו"ר בעל "הבאר-יעקב" זצוקלל"הה,

תיעוד מהשמחה שמחה פורצת גבולות,

תודה רבה לסיקור הנפלא ,
• בשבת התוועדות בצל האדמו”ר
• בסיום סדר מועד על ידי ילדי החסידות
• בלחיים טיש לאחר התפילה
• ובסדר לימוד עם כ"ק מרן רבנו עט"רהאדמו”ר שליט"א,
• והעליה לציון אביו רבינו זצוקלל"הה,
• ובטיש יאצייט והתחלת כתיבת ספר תורה
• בקיצור תודה על הסיקור הגלריה ממש מדהימה:

יום שלישי, ט"ז אדר, פר' כי-תשא, :

· ממפעל החסד והעזרה לציבור אנשי שלומינו "יש-שכר" ע"ש ולזכרו הטהור של אבינו רועינו רבינו הקוה"ט ר' יעקב ישכר בער זצוקלל"הה, שנפתח השבוע בברכתו ובעידודו של כ"ק מרן רבנו עט"ר האדמו"ר שליט"א, יהיה את האפשרות ב"ה בימים הקרובים טפסים למילוי בבית מדרשינו , קהל האנ"ש מתבקשים בזאת להשיב ולשולחם בחזרה לפקס שמספרו : 02-5344305 בצירוף צילום ת.ז. + ספח, בכדי שנוכל להתארגן מראש, באופן יעיל ומכובד,

ברכה והצלחה חכ"ק מרן רבינו שליט"א
יאריך ימים על ממלכתו …

זה נכון שנדבורנה בירושלים מונים כיום כ – 180 משפחות ,
ו – 500 אוהדים ????

וואס איז החילוק וויפעל איז נדבורנה דער עיקר אז סאיז דע האמתער ממשיך בקודש אין ירושלים .

יום רביעי י"ז אדר, פר' כי-תשא, :
• ברכת "מזל-טוב" חמה ולבבית לידידנו הרה"ח ר' אברהם שמואל הכהן בטלמן הי"ו ,לרגל הולדת הבת, הסבים : הרה"ח ר' משה הכהן בטלמן שליט"א, מזקני וחשובי אנשי שלומינו, והרה"ח ר' שלמה ברנדווין הי"ו, יהי”ר שיזכו לגדלה לבעל תורה ולחופה ולמעשים טובים לתפארת המשפחה מתןך אסעך נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, אמן, ואמן,

יום רביעי י"ז אדר, פר' כי-תשא, :
• היום שמחת נישואי בת ידידנו הנגיד הנכבד רודף צדקה וחסד ר' אברהם יעקב הלוי שנעק הי"ו, – לונדון, יהי”ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל כדרך התורה היראה והחסידות כדרך רבותינו הקדושים והטהורים,ושירוו מהם ומכל יוצאי חלציהם אסעך נחת דקדושה. אמן ואמן, המערכת,

למה אתם כאלה נחיתיים אני לא מבין בכל מקום שכתוב עליכם אתם צריכים-
לכתוב את כל החדשות שלכם ,וכל מיני תארים "כ"ק עט"ר -ממשיך דרכו"
וכו' וכו'
די כבר עם השטויות האלה אתם לא ילדים קטנים
בתודה ידידכם אוהבכם אחד ממכריכם בתקוה לשיפור.

ינהיג ממלכתו בתפארת הנתונה לו מאביו מורינו רבינו הקוה"ט "הבאר-יעקב"זיע"א,
ב"ה שזכיתי להסתופף בצל קודשו של מורינו ורבינו עט"ר האדמו"ר שליט"א. צדיק הדור האמיתי, צדיק יסוד העולם איש האלוקים, קודש הקודשים,
יאריך ימים על ממלכתו יחד עם אחיו הצדיקים שליט"א, עד ביאת גואל צדק אכי"ר.

מיוחד מאוד, אני אומנם לא חסיד נדבורנה,
אבבל האדמו"ר מוצא חן בעיני חבריי,
וכעת לראשונה אני רואה תמונות וזה מאוד מרגש אותי .

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *