שבת התוועדות בצל האדמו"ר • סיום סדר מועד על ידי ילדי החסידות • לחיים טיש לאחר התפילה וסדר לימוד עם האדמו"ר • עליה לציון, טיש והתחלת ספר תורה • סיקור וגלריה

קהל חסידי נדבורנה ירושלים שבתו באחרונה (תרומה) בצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בבית מדרשו בירושלים, זאת לרגל שבת יארצייט הראשונה להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר בעל הבאר יעקב זיע"א.

קרא עוד:

[postim]

במוצאי השבת לאחר ההבדלה נערך מעמד סיום סדר מועד שנלמד על ידי ילדי החסידות לעילוי נשמת בעל ההילולא, למחרת (ראשון) יום ההילולא לאחר תפילת שחרית ערך האדמו"ר לחיים טיש וחילק לעקיך ויי"ש לחסידים, לאחר מכן התיישבו החסידים כם האדמו"ר בבית המדרש לסדר לימוד שעתיים רצופות לעילוי נשמת בעל ההילולא, במהלך הסדר עברו הבחורים להקשות והתפלפל עם האדמו"ר.

בסיום סדר הלימוד עלו החסידים בראשות האדמו"ר לפקוד את ציון אביו במרומי הר הזיתים באהל אדמו"רי בית נדבורנה, שעה ארוכה אמר האדמו"ר את פרקי התהילים, כשלאחר מכן קרא את הקוויטלעך שהגישו החסידים לישועה ולברכה.

בשעות הערב ערך האדמו"ר את שולחנו לרגל ההילולא, באהל הסמוך לבית מדרשו בבית מדרשו ברח' עזרא ירושלים, לאחר סיום הש"ס אמר האדמו"ר את הקדיש ונטל ידיו לסעודה, בהמשך הגיעו גם אחיו האדמו"רים מנדבורנה שליט"א, גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס, האדמו"ר מסאסוב שנשא דברים ועוד עשרות מרבני ירושלים.

במהלך הטיש החליפו האדמו"רים את הכובע בשטריימל לאור התחלת כתיבת ספר תורה שיוכנס לבית המדרש בירושלים לע"נ אביהם האדמו"ר זי"ע, אחר כתיבת האותיות שתו לחיים, בשעות לילה מאוחרת הסתיים הטיש כשהאדמו"ר מנדבורנה ירושלים מברך על הכוס.
נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (1)נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (3) נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (10) נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (11) נדבורנה ירושלים - שבת יארצייט (12) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (1) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (3) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (5) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (8) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (10) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (11) סיום מסכת סדר מועד לילדי תשב''ר - נדבורנה ירושלים (12) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (4) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (6) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (15) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (12) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (16) נדבורנה ירושלים - תפילת שחרית ולחיים ביום היארצייט (17) סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים (1) סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים (4) סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים (6) סדר לימוד לפני העליה לציון - נדבורנה ירושלים (7) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (3) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (4) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (5) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (6) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (11) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (12) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (7) נדבורנה ירושלים - עליה לציון אביו ביום ההילולא (15) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (1) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (7) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (9) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (11) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (13) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (15) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (16) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (18) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (19) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (23) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (30) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (35) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (37) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (45) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (40) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (47) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (48) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (49) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (50) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (53) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (55) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (69) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (71) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (83) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (58) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (77) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (61) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (63) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (70) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (90) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (91) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (92) נדבורנה ירושלים - טיש יארצייט והתחלת כתיבת ספר תורה (97)