המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת החתונה לנכדת האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בת בנו הרה"צ אהרן דוד רוזנבוים שליט"א וחתן האדמו"ר מקאמרנא, עם החתן נכד הגה"צ אב"ד פאפא ירושלים שליט"א והאדמו"ר רבי אלתר בידרמן מלעלוב זצ"ל | צפו בגלריה

180 תמונות • צילום: שוקי לרר JDN

חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (1) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (2) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (4) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (5) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (6) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (7) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (8) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (9) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (10) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (11) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (12) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (13) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (14) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (15) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (16) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (17) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (18) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (19) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (20) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (21) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (22) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (23) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (24) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (25) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (26) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (27) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (28) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (29) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (30) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (31) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (32) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (33) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (34) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (35) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (36) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (37) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (38) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (39) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (40) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (41) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (42) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (43) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (44) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (45) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (46) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (47) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (48) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (49) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (50) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (51) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (52) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (53) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (54) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (55) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (56) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (57) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (58) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (59) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (60) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (61) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (62) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (63) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (64) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (65) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (66) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (67) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (68) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (69) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (70) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (71) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (72) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (73) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (74) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (75) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (76) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (77) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (78) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (79) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (80) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (81) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (82) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (83) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (84) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (85) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (86) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (87) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (88) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (89) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (90) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (91) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (92) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (93) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (94) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (95) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (96) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (97) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (98) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (99) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (100) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (101) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (102) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (103) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (104) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (105) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (106) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (107) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (108) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (109) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (111) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (112) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (113) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (114) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (116) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (117) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (118) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (119) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (120) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (121) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (122) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (123) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (124) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (125) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (126) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (127) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (128) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (129) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (130) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (131) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (132) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (133) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (134) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (135) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (136) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (137) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (138) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (140) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (144) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (145) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (146) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (147) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (149) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (150) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (151) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (152) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (153) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (154) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (155) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (156) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (157) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (158) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (159) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (160) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (161) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (162) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (163) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (164) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (165) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (166) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (167) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (168) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (169) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (170) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (171) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (172) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (173) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (174) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (175) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (176) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (177) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (178) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (179) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (180) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (182) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (183) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (184) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (185) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (186) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (187) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (188) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (189)