שמחה משולשת: חתונה בחצרות נדבורנה • קאמרנא • פאפא ירושלים

המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת החתונה לנכדת האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בת בנו הרה"צ אהרן דוד רוזנבוים שליט"א וחתן האדמו"ר מקאמרנא, עם החתן נכד הגה"צ אב"ד פאפא ירושלים שליט"א והאדמו"ר רבי אלתר בידרמן מלעלוב זצ"ל | צפו בגלריה

180 תמונות • צילום: שוקי לרר JDN

חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (1) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (2) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (4) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (5) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (6) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (7) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (8) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (9) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (10) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (11) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (12) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (13) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (14) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (15) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (16) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (17) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (18) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (19) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (20) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (21) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (22) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (23) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (24) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (25) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (26) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (27) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (28) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (29) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (30) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (31) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (32) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (33) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (34) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (35) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (36) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (37) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (38) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (39) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (40) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (41) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (42) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (43) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (44) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (45) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (46) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (47) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (48) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (49) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (50) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (51) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (52) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (53) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (54) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (55) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (56) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (57) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (58) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (59) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (60) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (61) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (62) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (63) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (64) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (65) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (66) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (67) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (68) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (69) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (70) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (71) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (72) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (73) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (74) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (75) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (76) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (77) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (78) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (79) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (80) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (81) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (82) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (83) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (84) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (85) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (86) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (87) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (88) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (89) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (90) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (91) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (92) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (93) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (94) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (95) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (96) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (97) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (98) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (99) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (100) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (101) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (102) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (103) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (104) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (105) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (106) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (107) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (108) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (109) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (111) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (112) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (113) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (114) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (116) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (117) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (118) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (119) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (120) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (121) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (122) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (123) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (124) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (125) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (126) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (127) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (128) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (129) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (130) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (131) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (132) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (133) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (134) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (135) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (136) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (137) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (138) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (140) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (144) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (145) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (146) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (147) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (149) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (150) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (151) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (152) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (153) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (154) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (155) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (156) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (157) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (158) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (159) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (160) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (161) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (162) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (163) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (164) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (165) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (166) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (167) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (168) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (169) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (170) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (171) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (172) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (173) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (174) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (175) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (176) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (177) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (178) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (179) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (180) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (182) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (183) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (184) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (185) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (186) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (187) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (188) חתונה בחצרות נדבורנה - קאמרנא - פאפא ירושלים (189)

3 תגובות

לבן של שוקי לרר !!!
תודה על הגלריה אבל מדוע אין תמונות מכ"ק מורנו ורבנו עט"ר האדמו"ר שליט"א , ממשיך דרכו בקודש, ע"פ דרכו של אביו מורנו ורבנו מרן בעל "הבאר-יעקב" זיע"א ???

מי זה בתמונות 165 166 בין הנדבורנר לקומרנר? לרפו"ש

מי זה הממשיך דרכו בקודש?

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *