"בדרך הטבע אין שום פתרון לגזירת השמד של גיוס בני הישיבות, וודאי שאנחנו מחכים לניסים מרבש"ע אבל בדרך הטבע אין לזה שום פתרון, המצב הוא ממש נורא ואיום, רבותי! צריכים להתכונן ללכת ביחד לבית הסוהר" | ראש הישיבה אמר את הדברים בפני תלמידיו בליל פורים

אך לפני כשבועיים, עולם התורה עקב בדאגה ובחרדה אחר מצבו של מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, והנה נס ופלא, ראש הישיבה שהיה במצב קריטי ואף בוצעה עליו החייאה יצא מבית החולים בו אושפז כארבעה ימים לאחר אישפוזו.

קרא עוד:

[postim]

כזכור ראש הישיבה התמוטט בביתו בצהרי יום חמישי לפני כשבועיים, בבית החולים אובחן כסוב מקוצר נשימה, מאוחר יותר מצבו החמיר ואף בוצעה עליו החייאה ממשוכת שהוכתרה בהצלחה, ביום השבת פקח הגרב"מ את עיניו ושאל בדאגה 'מה יהיה עם בני הישיבות'?, מאז החל ראש הישיבה להראות סימני התאוששות מפתיעים בלי עין הרע, אפילו קם להתפלל וללמוד.

ביום שני לאחר מכן שוחרר ראש הישיבה לביתו למנוחה, תלמידיו ושומעי לקחו הרבים קיבלוהו בפתח ביתו ברוב שירה וזימרה, הגרב"מ הסתגר בביתו כדי לאגור את כוחותיו ליום הפורים אותו רצה לעשות במחיצת תלמידיו בישיבת עטרת ישראל, כמיטב המסורת.

אכן בליל פורים נכנס ראש הישיבה בצעדים איטיים אל היכל הישיבה, תלמידי הישיבה לא הסתירו את התרגשותם ולאורך כל הטיש שוררו שירי וניגוני הודיה להשי"ת, בהגיע תור ראש הישיבה לשאת את דברו, עת פתח את פיו, הבינו הכל כי זה לא אותו הקול שהם רגילים לשמוע כשאגת אריה במלחמתה של תורה, בעת השיעור כללי.

ראש הישיבה נשא דברים קצרים בנושא גזירת הגיוס המרחפת, וקרא לבחורי הישיבות להתחזק בלימוד התורה, כי לא נראה פתרון לגזירה על פי דרך הטבע, ועלינו להתכונן לצעוד יחדיו אל בית הסוהר, כלשונו.

ואלו הן דבריו: "בדרך הטבע אין שום פתרון לגזירת השמד של גיוס בני הישיבות, וודאי שאנחנו מחכים לניסים מרבש"ע אבל בדרך הטבע אין לזה שום פתרון, המצב הוא ממש נורא ואיום, רבותי! צריכים להתכונן להכל, אולי בזכות ההתכוננות בזכות שנתכונן הקב"ה יעשה לנו נס מיוחד, אחי ורעי! אנחנו חייבים להתכונן ללכת ביחד לבית הסוהר".

תוך דבריו פרצו הבחורים בשירת 'עוצו עצה ותופר' וכן 'לקדש שם שמים', לאחר מכן המשיך ואמר: "רבותי תשמעו לי, שימעו ותחי נפשכם, צריכים להתכונן, אייך מתכוננים?, צריכים לחשוב על האמת שבדבר, לחשוב על הליצנותא דעבודה זרה, לאן ירדו, לאיזה טפשות ושפלות, גן ילדים, שוויון בנטל, למה? – אבל עיקר העיקרים צריכים להתחזק בתוי"ש, צריך לעמוד ומתוך שמחה להגביר את שמחת התורה, לשמוח ולשמוח ללמוד וללמוד, והקב"ה יעזור לנו – המשימה היא להיות גדולי ישראל, כל אחד צריך להיות גדול בדורו, הקב"ה ישמע תפילותינו יקבל תחנונינו. ויקבל תכנונינו ובעזרת השם נעשה ונצליח, סיים ראש הישיבה בקול חלוש.

צפו בראש הישיבה אומר את הדברים: