את האמת עברתי על התמונות במטרה להתבדח, אבל הוקסמתי מהרצינות שניכרת מפניו ומהיחס החם והאבהי אל החסידים שנראה שמחזירים כמים פנים אל פנים באהבה רבה והערצה… נראה לי שהוא הולך להיות תופעת הדור הבא