לפניכם גלריה מחג הפורים במחיצת ראש ישיבת מעלות התורה מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א, בקריאת המגילה, בחזרתו מהתפילה ובסעודת פורים בביתו

פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (10) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (5) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (6) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (7) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (8) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (9) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (11) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (2) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (3) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (4) פורים בחצר מרן הגר''ש אויערבאך (1)