בחורי ישיבת תורה ודעת בפלטבוש התכנסו בליל פורים לחגוג בשמחה ובריקודים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ישראל בעלסקי שליט"א וצות הר"מים | תיעוד

פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (1) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (2) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (3) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (4) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (5) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (6) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (7) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (8) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (9) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (10) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (11) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (12) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (13) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (14) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (15) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (16) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (17) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (18) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (19) פורים בישיבת תורה ודעת בראשות הגר''י בעלסקי (20)