יפה מאד ר' אהרן תצליח רדכך מדוע לא יש מספיק לכולם!