תלמידי ישיבת שומרי אמונים הוריהם ושאר חסידי ונאמני בית שומרי אמונים עלו ביום הפורים להעניק משלוח מנות ולהתברך בבית ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן געלדציילער שליט"א | גלריה

פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (1) פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (5) פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (8) פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (2) פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (3) פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (4) פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (6) פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (7) פורים בבית ר''י שומרי אמונים הגר''א געלדציילער (9)