לפניכם תיעוד משושן פורים בחצר כ"ק אדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א בירושלים

פורים בקאפיטשניץ (5) פורים בקאפיטשניץ (6) פורים בקאפיטשניץ (7) פורים בקאפיטשניץ (1) פורים בקאפיטשניץ (2) פורים בקאפיטשניץ (3) פורים בקאפיטשניץ (4)