קהל חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בקריאת המגילה ובשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר מפאלטישאן שליט"א בהיכל בית מדרשו | גלריה

פורים בפאלטישאן (1) פורים בפאלטישאן (2) פורים בפאלטישאן (3) פורים בפאלטישאן (4) פורים בפאלטישאן (5) פורים בפאלטישאן (6) פורים בפאלטישאן (7) פורים בפאלטישאן (8) פורים בפאלטישאן (9) פורים בפאלטישאן (10) פורים בפאלטישאן (11) פורים בפאלטישאן (12)