קהל רב מחסידיו ושומעי לקחו של כ"ק אדמו"ר מבורשטין שליט"א שמעו קריאת מגילה מפיו, והשתתפו בשולחנות שערך בליל ומוצאי פורים - גלריה

פורים בחצר הקודש בורשטין (19) פורים בחצר הקודש בורשטין (20) פורים בחצר הקודש בורשטין (21) פורים בחצר הקודש בורשטין (22) פורים בחצר הקודש בורשטין (23) פורים בחצר הקודש בורשטין (18) פורים בחצר הקודש בורשטין (13) פורים בחצר הקודש בורשטין (14) פורים בחצר הקודש בורשטין (17) פורים בחצר הקודש בורשטין (13) פורים בחצר הקודש בורשטין (2) פורים בחצר הקודש בורשטין (4) פורים בחצר הקודש בורשטין (8) פורים בחצר הקודש בורשטין (9) פורים בחצר הקודש בורשטין (10)