קהל חסידי ואוהדי בית גאלנטא נטלו חלק בשמחת פורים בבית כ"ק אדמו"ר מגלאנטא שליט"א ביום הפורים

פורים בגאלנטא פורים בגאלנטא (1) פורים בגאלנטא (2) פורים בגאלנטא (3) פורים בגאלנטא (4)