צפו בגלריה מיום הפורים בחצר כ"ק אדמו"ר מקאסאן שליט"א, המוני חסידים השתתפו בתפילות היום, קריאת המגילה ובשולחן הטהור שערך האדמו"ר במוצאי חג הפורים


פורים בקאסאן פורים בקאסאן (1) פורים בקאסאן (2) פורים בקאסאן (3) פורים בקאסאן (4) פורים בקאסאן (5) פורים בקאסאן (6) פורים בקאסאן (7) פורים בקאסאן (8) פורים בקאסאן (9) פורים בקאסאן (10) פורים בקאסאן (11) פורים בקאסאן (12) פורים בקאסאן (13) פורים בקאסאן (14) פורים בקאסאן (15) פורים בקאסאן (16) פורים בקאסאן (17) פורים בקאסאן (18) פורים בקאסאן (19) פורים בקאסאן (20) פורים בקאסאן (21) פורים בקאסאן (22) פורים בקאסאן (23) פורים בקאסאן (24)