קהל חסידי ואוהדי לעלוב ארה"ב עברו להתברך מפי כ"ק אדמו"ר שליט"א ביום הפורים, וכן השתתפו בשולחן הטהור שערך בצאתו | צפו בגלריה

פורים בחצר לעלוב ארה''ב פורים בחצר לעלוב ארה''ב (1) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (2) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (3) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (4) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (5) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (6) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (7) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (8) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (9) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (10) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (11) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (12) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (13) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (14) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (15) פורים בחצר לעלוב ארה''ב (16)