לפניכם תיעוד מיום הפורים בבית מדרשו של גאב"ד יבניאל הגאון רבי סיני מאיר פרנקל שליט"א, הגאב"ד קרא במגילה וערך את שולחנו בהשתתפות תושבי העיר

פורים אצל גאב''ד יבניאל הגרס''מ פרנקל (5) פורים אצל גאב''ד יבניאל הגרס''מ פרנקל (7) פורים אצל גאב''ד יבניאל הגרס''מ פרנקל (4) פורים אצל גאב''ד יבניאל הגרס''מ פרנקל (3) פורים אצל גאב''ד יבניאל הגרס''מ פרנקל פורים אצל גאב''ד יבניאל הגרס''מ פרנקל (1) פורים אצל גאב''ד יבניאל הגרס''מ פרנקל (2) פורים אצל גאב''ד יבניאל הגרס''מ פרנקל (6)