לפניכם גלריה מפורים בחצר כ"ק אדמו"ר ממאשאלו שליט"א, בקריאת המגילה ובקבלת קהל בביתו ביום הפורים

פורים במאשאלו פורים במאשאלו (1) פורים במאשאלו (2) פורים במאשאלו (3) פורים במאשאלו (4) פורים במאשאלו (5) פורים במאשאלו (6) פורים במאשאלו (7) פורים במאשאלו (8) פורים במאשאלו (9) פורים במאשאלו (10)