קהל רב מתושביה החרדים של תל אביב הסתופפו ביום הפורים בצילו של כ"ק אדמו"ר מהוסאקוב שליט"א שקרא את המגילה וכן ערך את שולחנו בליל ומוצאי פורים | תיעוד

פורים בהוסאקוב פורים בהוסאקוב (1) פורים בהוסאקוב (2) פורים בהוסאקוב (3) פורים בהוסאקוב (4)