לפניכם גלריה מיום הפורים במחיצת מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א ראש ישיבת רשב"י - קהל רב מתלמידיו עלו להתברך מפיו והגישו לו קוויטלך

פורים אצל הגרמ''צ ברגמן פורים אצל הגרמ''צ ברגמן (1) פורים אצל הגרמ''צ ברגמן (2) פורים אצל הגרמ''צ ברגמן (3) פורים אצל הגרמ''צ ברגמן (4) פורים אצל הגרמ''צ ברגמן (5) פורים אצל הגרמ''צ ברגמן (6) פורים אצל הגרמ''צ ברגמן (7)