המוני חסידיו ותלמידיו של הגה"צ המשפיע רבי משה וולפסון שליט"א אב"ד קהילת אמונת ישראל הסתופפו בצילו בימי הפורים, שמעו במחיצתו מקרא מגילה והשתתפו בטישים | גלריה

פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (1) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (2) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (3) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (5) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (6) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (7) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (8) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (9) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (10) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (11) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (12) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (14) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (15) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (16) פורים בחצר אב''ד אמונת ישראל הגר''מ וולפסון (17)