המוני חסידי פאפא נטלו חלק במוצ"ש בסעודת מלוה מלכה השנתית לטובת כולל קהלת יעקב דחסידי פאפא בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א | תיעוד

מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (1) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (2) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (3) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (4) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (5) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (6) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (7) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (8) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (9) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (10) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (11) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (12) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (13) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (14) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (15) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (16) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (17) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (18) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (19) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (20) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (21) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (22) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (23) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (24) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (25) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (26) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (27) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (28) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (29) מלוה מלכה השנתי לטובת כולל פאפא (30)