לאתר JDN היקר !!!
שאני רושם ארכיון נדבורנה, אז אני רואה את זה בחלק מהתמונות,
וכשאני רושם ארכיון נדבורנה ירושלים, שרואים כאן את האדמו"ר שליט"א.
אני לא רואה את זה ??? מדוע ולמה ??.