יש לו ציבור מאד יפה כל טיש לא ידעתי שהוא כ"כ מצליח בלע"ה שיעלה מעלה מעלה זה מגיע לו הוא תלמיד חכם גדול הספרים שלו עיוני הלכות פשוט מרתקים