קהל רב מתושבי בורו פארק השתתפו בסעודת הילולא לזכרו של הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע שנערכה על ידי קרן תולדות אלעזר בראשות כ"ק אדמו"ר מווערדאן שליט"א | גלריה

הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (1) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (2) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (3) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (4) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (5) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (6) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (7) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (8) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (9) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (10) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (11) הילולא כא אדר ע''י קרן תולדות אלעזר (12)