קהל רב חסידים ויראים נטלו חלק בשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר מבורשטין שליט"א במוצאי שבת לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | האדמו"ר סיפר עובדות והנהגות מבעל ההילולא

הילולא כ''א אדר בבורשטין (1) הילולא כ''א אדר בבורשטין (2) הילולא כ''א אדר בבורשטין (3) הילולא כ''א אדר בבורשטין (4) הילולא כ''א אדר בבורשטין (5) הילולא כ''א אדר בבורשטין (6)