בקהילת ויז'ניץ באלעד ערכו שני כינוסים לציון יום השנה להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר בעל הישועות משה זי"ע, הראשונה נערכה ביום ראשון בביהמ"ד ישועות משה שם נשא דברים הרה"ח נתן נטע בריזל ורב ביהמ"ד הגרש"פ ויינברגר, ביום רביעי ערכו כינוס נוסף בביהמ"ד 'צמח צדיק' בראשות חדב"נ הגאון רבי מנחם ארנסטר שנשא את המשא המרכזי | גלריה

בבית המדרש 'צמח צדיק'התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (1) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (2) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (3) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (4) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (5) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (6) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (7) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (8) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (9) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (10) התכנסות במלאות השנה לישועות משה בביהמ''ד צמח צדיק ויז'ניץ אלעד (11) בבית המדרש 'ישועות משה'סעודת הילולא בביהמ''ד ישועות משה ויזניץ באלעד (1) סעודת הילולא בביהמ''ד ישועות משה ויזניץ באלעד (2) סעודת הילולא בביהמ''ד ישועות משה ויזניץ באלעד (3) סעודת הילולא בביהמ''ד ישועות משה ויזניץ באלעד (4) סעודת הילולא בביהמ''ד ישועות משה ויזניץ באלעד (5) סעודת הילולא בביהמ''ד ישועות משה ויזניץ באלעד (6) סעודת הילולא בביהמ''ד ישועות משה ויזניץ באלעד (7)