במלאות השלושים לפטירת הרבנית מרת חיה ליברמן ע"ה א"ח הגאון רבי דוד משה ליברמן שליט"א הרב הראשי לאנטוורפן התקיימה עצרת מספד והתעוררות לזכרה בביהכ"נ הגדול "רומי גולדמינץ" של קהילת שומרי הדת באנטוורפן | נשאו דברי הספד בין היתר, גאב"ד אנטוורפן הגר"א שיף ובנה בכורה מרבני חב"ד בלונדון | גלריה

עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (1) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (2) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (3) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (4) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (5) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (6) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (7) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (8) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (9) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (10) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (11) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (12) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (13) עצרת מספד במלאות השלושים לפטירת הרבנית ליברמן מאנטוורפן (14)