המונים השתתפו ביום חמישי בשמחת החתונה לבן שר השיכון אריאל אטיאס ובת הגאון רבי יהודה דרעי רבה של באר שבע שנחוגה באולמי 'נוף ירושלים' | מרן הגר"ע יוסף סידר קידושין - גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (1) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (2) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (3) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (4) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (5) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (6) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (7) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (8) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (9) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (10) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (11) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (12) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (13) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (14) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (15) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (16) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (17) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (18) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (19) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (20) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (21) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (22) חתונה לבן אריאל אטיאס ובת הרב יהודה דרעי - צילום שוקי לרר (23)