המוני תלמידי ובוגרי ישיבת תורה אור התכנסו בליל ששי שעבר לעצרת מספד והתעוררות במלאות השנה להסתלקותו של ראש הישיבה מרן הגרח"פ שיינברג זצ"ל | גלריה

הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (1) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (3) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (6) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (10) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (21) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (24) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (30) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (33) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (36) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (41) הספד על הרב שיינברג במלאות השנה (42)