אלפים חגגו אמש בהכנסת שני ספרי תורה וחנוכת ישיבת 'עטרת שלמה' במודיעין עילית במעמד מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ואתו עמו עשרות מגדולי מרביצי התורה בדורנו

רבבות אברכים ובחורים החלו את ימי בין הזמנים בהתעלות עצומה במעמד האדיר של כבוד התורה בחנוכת הבית והכנסת שני ספרי תורה חדשים ומהודרים למבצר התורה ישיבת 'עטרת שלמה' במודיעין עילית, בה עמלים מידי יום ביומו קרוב לאלף אברכים זאת מלבד אלפי האברכים העמלים בתורה בשאר סניפי עטרת שלמה בכל חלקי הארץ בנשיאות הגרש"ב סורוצקין שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

חודשים עמלו חברי הוועדה המכינה להפיק את האירוע בצורה מושלמת כנאה וכיאה לכבודה של תורה, בבנין הישיבה החדשה אותה תרם הנגיד ר' גמליאל קזרי לע"נ הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה, 1200 מקומות ישיבה, וארון קודש מפואר שהוא שיחזור מופלא של ארון הקודש בישיבת טעלז, כשדלתות ארון הקודש הובאו מישיבת טעלז, אותו בנה הנגיד לשם ולזכר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

אהל ענקי נבנה ברחבת בנין הישיבה החדשה במודיעין עילית וזו הכילה כ4000 מקומות ישיבה, בשעות אחה"צ (שני) הוריקו עשרות אוטובוסים את כלל תלמידי וחניכי רשת הכוללים 'עטרת שלמה' שהגיעו באלפיהם מכל חלקי הארץ ליטול חלק במעמד האדיר.

בשעה 18:30 החלה החגיגה עם סיום כתיבת האותיות בשני ספרי התורה שנתרמו ע"י הנגידים הרב גמליאל קזרי והרב עזרא איראני, התהלוכה יצאה מביתו של הגאון רבי אליעזר סברדלוב שליט"א מראשי הכולל  בעיר, בשירה אדירה ובליווי תזמורת ליוו ההמונים בהם ילדי הת"תים 'עטרת שלמה' באבוקות ולפידים, את ספרי התורה לעבר הבנין החדש.

בהגיע ספרי התורה אל ההיכל החדש, נמשכו הריקודים עוד זמן רב בראשות ראש הישיבות והכוללים הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א, לאחר מכן כובד באמירת 'לדוד מזמור' הג"ר בנימין סורוצקין שליט"א וספרי התורה הוכנסו אל הארון בשירת 'שאו שערים', הקהל עמד בתפילת מעריב, ובסיומה יצאו אל האהל הענקי לסעודת המצוה.

במהלך סעודת המצוה זכו המשתתפים לשמוע מדברי תורתם וברכתם של צוות 'עטרת שלמה', כאשר בזה אחר זה באים ונכנסים מרנן ורבנן גדולי התורה שהגיעו לפאר ולרומם את המעמד ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א שנשא את המשא המרכזי בעומדו על הנושא הבוער, גזירת הגיוס ומניעת לימוד התורה בארץ ישראל.

במעמד ראש הישיבה, קם נשיא רשת 'עטרת שלמה' הגרש"ב ונשא דברים נרגשים, שהודה לאלפי המשתתפים, וקרא שם לכולל ע"ש משפחת הנדיבים 'כולל משפחת רכניץ'.

המעמד הסתיים בשעת לילה מאוחרת בשירה ובריקודים לכבוד התורה ולומדיה, כשהגרש"ב מסיים שוב בדברי נעילה תוך שהוא מודה לעסקנים ולכל מי שסייע בהפקת האירוע.

צפו בגלריה מרהיבה מהמעמד | צילום: שוקי לרר JDN 

הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (57) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (1) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (3) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (9) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (14) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (15) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (18) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (20) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (59) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (60) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (61) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (70) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (75) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (83) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (84) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (25) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (23) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (85) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (86) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (87) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (88) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (89) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (90) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (26) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (27) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (91) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (92) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (94) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (29) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (30) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (31) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (33) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (36) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (39) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (40) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (41) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (42) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (45) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (46) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (48) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (50) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (51) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (103) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (104) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (105) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (106) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (107) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (108) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (109) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (111) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (112) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (113) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (115) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (116) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (117) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (118) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (119) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (120) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (121) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (126) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (127) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (128) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (135) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (136) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (137) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (138) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (142) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (146) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (149) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (150) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (152) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (155) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (157) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (158) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (159) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (160) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (161) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (163) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (170) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (172) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (175) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (177) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (178) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (179) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (181) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (182) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (185) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (189) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (192) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (193) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (194) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (195) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (208) הכנסת ספרי תורה וחנוכת הבית לעטרת שלמה במודיעין עילית (209)