לאחר תפילת שחרית הבוקר ראש חודש ניסן בישיבת הרשב"י יצא מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א לברך את האילנות בסמוך לבנין הישיבה ברח' השל"ה בבני ברק | תיעוד

הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (8) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (12) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (14) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (15) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (19) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (24) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (26) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (28) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (30) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (39) הגרמ''צ ברגמן בברכת האילנות (46)