האדמו"ר מאלעסק שליט"א ערך 'שבע ברכות' בהיכל בית מדרשו לרגל שמחת הנישואין בחצרות אלעסק, דעעש, קאלוב • וגם: סעודת 'שבע ברכות' שערך הסב האדמו"ר מקאלוב שליט"א בהיכל בית מדרשו

IMG_1721 (800x600)

IMG_1734 (800x600)IMG_1737 (800x600)IMG_1742 (800x600)IMG_1752 (800x600)IMG_1754 (800x600)IMG_1763 (800x600)IMG_1784 (800x600)IMG_1786 (800x600)IMG_1847 (800x600)IMG_8426 (800x600) (800x600)IMG_8432 (800x600) (800x600)IMG_8437 (800x600) (800x600)IMG_8441 (800x600) (800x600)IMG_8444 (800x600) (800x600)