תתבישו ליטאים אין לכם שום דרך ארץ לרבנים שלכם!!!
מה זה הקולות לידו ?????