קהל רב השתתף בתחילת השבוע בשמחת התנאים להחתן נחמן נ"י בן הרה"צ ר' משה אלעזר מושקוביץ אב"ד תוצאות חיים ברכפלד בן כ"ק אדמו"ר ממעליץ שליט"א עב"ג הכלה בת הרה"צ ר' ירמיה ניישלאס אב"ד סהערדלי בבית שמש | תיעוד

תנאים בחצרות מעליץ - סערדהלי (1) תנאים בחצרות מעליץ - סערדהלי (2) תנאים בחצרות מעליץ - סערדהלי (3) תנאים בחצרות מעליץ - סערדהלי (4) תנאים בחצרות מעליץ - סערדהלי (5) תנאים בחצרות מעליץ - סערדהלי