לאחר שאיבת מים שלנו אמש, הגיע הבוקר (חמישי) כ"ק אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א לאפות מצות, האדמו"ר סייר בכל מחלקות המאפייה והשתתף בעצמו במלאכת האפייה | צילום: שוקי לרר JDN

האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (26) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (20) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (9) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (22) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (23) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (18) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (19) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (5) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (1) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (2) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (7) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (8) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (4) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (32) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (6) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (27) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (10) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (13) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (14) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (15) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (16) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (17) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (24) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (25) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (28) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (29) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (31) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (33) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (34) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (35) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (37) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (38) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (39) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (40) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (42) האדמו''ר מסאדיגורה באפיית מצות - צילום שוקי לרר (43)