אלפי אברכים ותלמידי ישיבות התכנסו אמש (מוצ"ש) באולמי ארמונות חן בבני ברק שם התחזקו לאור גזירת הגיוס הצפויה מפי ראשי ישיבות ומשגיחים ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ובמעמד מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א | צפו בגלריה

צילום: שוקי לרר JDN

כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (1) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (2) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (3) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (4) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (5) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (6) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (8) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (9) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (10) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (11) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (13) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (14) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (16) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (17) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (19) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (20) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (21) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (23) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (24) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (25) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (26) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (27) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (28) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (29) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (30) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (31) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (38) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (42) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (43) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (44) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (45) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (46) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (47) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (48) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (49) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (52) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (53) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (57) כינוס בני תורה בעקבות גזירת הגיוס בראשות הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (59)