ראש ישיבת מעלות התורה מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א הגיע אמש (מוצ"ש) לאפות מצות במאפיית מאה שערים הוותיקה | הגר"ש סייר בין המחלקות בדק והשיב לשאלות הצוות | צפו בגלריה

צילום: מ.ד.

מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (7) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (8) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (1) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (10) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (6) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (2) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (3) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (4) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (5) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (9) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (11) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (12) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (14) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (13) מרן הגר''ש אויערבאך באפיית מצות (15)