יש לציין שכמסורת של שנים רבות הולכים בני מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל לאפות בחבורה במפאית מצות במאה שערים.יש לציין שבאפית המצות אמש היה גם הגאון הגדול ר' עזריאל אויערבך שליט"א