כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א ערך אמש (מוצ"ש) שמחת אירוסין לבתו עב"ג בן גיסו כ"ק אדמו"ר מראחוב שליט"א, בהיכל בית מדרשו באשדוד בשילוב טיש יארצייט לזקינו בעל ה'שומר אמונים' זי"ע | קהל רב ובראשם אחיו האדמו"רים, אדמו"רי ורבני אשדוד השתתפו בשמחה

צילום: שוקי לרר JDN

אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (1) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (2) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (3) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (4) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (5) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (6) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (7) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (8) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (9) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (10) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (11) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (12) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (13) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (14) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (15) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (16) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (17) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (18) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (19) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (20) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (21) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (22) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (23) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (24) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (25) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (26) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (27) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (28) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (29) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (30) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (31) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (32) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (33) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (34) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (35) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (36) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (37) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (38) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (39) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (40) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (41) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (42) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (43) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (44) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (45) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (46) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (47) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (48) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (49) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב (51) אירוסין בחצרות שומרי אמונים אשדוד - ראחוב