לאחר עשור של יגיעה בדינים ובהלכות הקשות והסבוכות בחושן משפט ונושאי כליו, הגיעו עשרים מצויינים לישראל להבחן אצל גדולי הפוסקים וראשי הישיבות בישראל | הגר"י הלל ערך לכבודם מעמד הוקרה והערכה

כעשרים אברכים מצויינים מכולל 'מכון להוראה' המתנוסס לשם ולתפארה בעיירה מונסי שבניו יורק תחת שרביט הנהגתו של ראש הכולל הגאון המפורסם רבי יחיאל הלוי טויבער שליט"א, הגיעו בשבוע שעבר לישראל לאחר עשור שנים של עמל ויגיעה בהלכות הסבוכות בחלק חושן משפט מטור ושולחן ערוך.

קרא עוד:

[postim]

הכולל המפורסם במונסי בו שוקדים עשרות אברכים אשר מטרתם להגיע ביום מן הימים להוראה, משקיע את מלוא המרץ את מיטב המשיבים הבקיאים בהלכות סבוכות אלו, כדי להשיב ולסבר את אוזניהם של חברי הכולל השוקדים למען עתידם להיות מפוסקי הדור, בכולל נלמדו גם המפרשים ונושאי כליהם של הטור והשולחן ערוך.

כאמור לאחר עשור הגיעו ארצה כעשרים אברכים ממצוייני הכולל, להפגין את ידיעותיהם בפני עשרות אדמו"רים רבנים ודיינים בארץ ישראל, חברי הכולל שהגיעו בראשות ראש הכולל הגר"י טויבער התקבלו בכבוד רב בבתי גדולי ישראל, שבחנו אותם הדק הייטב בכל ההלכות המצוייות בחושן משפט, ולא הסתירו את התפעלותם מכמות הידע ומאיכות התשובות ללא גמגום בפשטות ובבהירות.

חברי הכולל ביקרו נבחנו והתברכו בבתי כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא, ואצל מרנן הרבנים הגאונים: גאב"ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס, ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך, רבי שאול אלתר ר"י שפת אמת, רבי מנחם מנדל שפרן דומ"צ הישר והטוב, רבי ברוך דב פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', רבי חיים אורי פריינד חבר הבד"ץ, רבי נפתלי נוסבוים ר"י חיי משה, רבי נתן קופשיץ מרא דאתרא בית שמש, רבי שריאל רוזנברג אב בית הדין דבני ברק, רבי יהודה סילמן חבר בית הדין.

הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום שגם הוא בחן את האברכים ויצא מגדרו, ערך לכבודם מעמד כבוד התורה בהיכל ישיבתו בירושלים, אל המעמד הזמין את גדולי האדמו"רים והרבנים שהגיעו לכבד את המעמד ואף חלקם נשאו דברי ברכה והצלחה לכבוד האברכים היקרים המסולאים בפז, את שולחן הכבוד פיארו בין היתר כ"ק אדמו"רים: מתולדות אהרן, רחמסטריווקא, דושינסקיא, קאמרנא, והרבנים הגאונים: גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס, הראב"ד רבי משה שטרנבוך, המשגיח רבי דן סגל, רבי מיכל זילבר ר"י זוועהיל, רבי נפתלי נוסבוים ר"י חיי משה, רבי נתן קופשיץ אב"ד בית שמש, והמגיד מישרים רבי עזריאל טויבער, שליט"א.

האברכים שבו לביתם כשהם מלאים מטען רוחני, מדברי החיזוק והעידוד להם זכו בבתי גדולי האדמו"רים והרבנים ובפרט אחרי המעמד שנערך לכבודם בישיבת 'אהבת שלום', שם קיבלו את ברכת גדולי ישראל.

צפו בגלריה מרהיבה ממעמד כבוד התורה | צילום: שוקי לרר, JDN

מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (4) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (5) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (8) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (12) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (13) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (15) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (18) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (21) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (23) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (24) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (27) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (28) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (30) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (33) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (35) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (36) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (38) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (42) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (46) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (49) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (50) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (51) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (54) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (55) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (60) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (62) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (64) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (70) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (73) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (83) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (84) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (78) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (86) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (88) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (89) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (91) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (93) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (94) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (95) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (100) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (101) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (102) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (104) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (109) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (110) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (112) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (115) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (117) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (122) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (123) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (124) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (125) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (126) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (127) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (129) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (130) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (131) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (132) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (135) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (141) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (142) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (146) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (148) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (150) מעמד כבוד התורה לאברכי מכון להוראה ממונסי - צילום שוקי לרר (153) DSC_0393 (1024x680)