אברכי כולל 'מכון להוראה' שהגיעו ממונסי לישראל כדי להבחן על חלק חושן משפט, נכנסו להתברך בקודש פנימה אצל כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א שהתעניין אודות הנלמד בכולל, הביע התפעלות ובירך בחום את האברכים | צילום: שוקי לרר JDN

אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (2) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (3) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (8) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (9) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (16) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (19) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (25) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (26) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (27) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (33) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (39) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (41) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (43) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (44) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (45) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (46) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (47) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (48) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (49) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (50) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (52) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (55) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (56) אברכי מכון להוראה מונסי בבית האדמו''ר מרחמסטריווקא - צילום שוקי לרר (58)