אברכי כולל 'מכון להוראה' מונסי הגיעו להבחן לאחר עשור שנים שעמלו ויגעו בחלק חושן משפט אצל הגאון הגדול רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א דומ"צ הישר והטוב וראש ישיבת נועם התורה | צילום: שוקי לרר JDN

אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (2) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (4) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (6) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (10) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (16) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (17) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (19) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (21) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (22) אברכי כולל מכון להוראה ממונסי במבחן אצל הגרמ''מ שפרן (23)