אברכי כולל להוראה 'מכון להוראה' הגיעו ממונסי לירושלים להבחן אצל גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א בחלק חושן משפט עליו יגעו במהלך העשור האחרון | צלם המערכת שוקי לרר תיעד

אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (1) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (2) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (6) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (8) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (9) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (12) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (14) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (17) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (18) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (20) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (22) אברכי מכון להוראה מונסי במבחן אצל גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס - צילום שוקי לרר (23)