כעשרים אברכים מצויינים מכולל 'מכון להוראה' הגיע מארה"ב לישראל כדי להבחן אצל גדולי ישראל על בקיאותם בחלק חושן משפט, בין היתר נבחנו גם בבית הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית | צילום: שוקי לרר JDN

אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (1) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (5) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (5) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (6) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (7) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (9) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (10) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (12) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (19) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (21) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (24) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (27) אברכי מכון להוראה בבית הראב''ד הגר''מ שטרנבוך (29)