כעשרים מאברכי כולל 'מכון להוראה' מונסי הגיעו עם ראש הכולל הגאון רבי יחיאל הלוי טויבער שליט"א לירושלים להבחן אצל הגאון הגדול רבי שאול אלתר שליט"א ראש ישיבת שפת אמת | גלריה

צילום: JDN

אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (1) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (3) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (4) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (6) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (8) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (13) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (15) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (19) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (20) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (21) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (29) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (39) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (41) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (44) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (50) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (51) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (54) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (58) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (60) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (67) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (68) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (73) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (81) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (99) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (102) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (111) אברכי מכון להוראה מונסי נבחנו אצל הגאון רבי שאול אלתר (123)