ולו היה בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל, טוב ממנו משכמו ומעלה, גבוה מכל העם