אברכים מצויינים מכולל מכון להוראה הגיעו ארצה להבחן על חלק חושן משפט אצל גדולי ישראל בארה"ק, בין היתר נבחנו על בקיאותם בבית ראש ישיבת פוניבז' מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א | צלם JDN תיעד

אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (1) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (2) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (3) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (4) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (5) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (6) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (7) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (8) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (9) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (10) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (11) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (12) אברכי מכון להוראה ממונסי בבית הגרב''ד פוברסקי (13)