20 אברכים מכולל 'מכון להוראה' שהגיעו ממונסי לישראל, נבחנו על ההלכות הסבוכות בחלק חושן משפט אצל הדיינים הגאון רבי שריאל רוזנברג והגאון רבי יהודה סילמן שליט"א | תיעוד

אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (1) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (2) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (4) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (7) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (9) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (14) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (18) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (19) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (21) אברכי כולל מכון להוראה אצל הגר''ש רוזנברג והגר''י סילמן (22)